etik kurallar

Araçların uygunluğu:

TOKKDER üyelerinin müşterilerine 3 (üç) yaştan büyük ve 120,000 km üzerinde yol yapmış araçları kiralamamaları önerilir. Bu özelliklerin dışında bir araç kiralanması halinde müşteriye sözleşme veya bir form ile bilgilendirme yapılmalıdır.

Bakım ve güvenlik: Araçların bakımları üreticilerin talimatlarına uygun olarak yapılmalı- dır. Güvenliği ile ilgili endişe yaşanan araçlar kesinlikle müşteriye verilmemelidir.

Sigorta: Araçların Zorunlu Trafik Sigortası olmalı, müşteriye araçla ilgili Zorunlu Trafik Sigortası bilgileri yazılı olarak bildirilmelidir.

Kiralama öncesi kontrol: Kiralama öncesi araçta hasarlar varsa sözleşmede veya kontrol listesinde belirtilmeli, müşteriye araç tesliminde aracı kontrol imkânı tanınmalıdır. Kiralama öncesi belirlenen hasarların kontrol listesine yazılması ve aracın geri dönüşünde müşterinin bu hasarlardan sorumu tutulmaması gerekmektedir. Eğer müşteri talep ederse, aracın kullanımı, yakıt tipi gibi konularda eksiksiz bilgi verilmelidir.

Rezervasyon: TOKKDER üyesi firmalar rezervasyonlarda müşteriye kiralama ile ilgili fiyat ve önemli detayları net olarak belirtilmelidir. Ücreti ödenmiş rezervasyonların iptali durumunda uygulanacak işlemler açık bir bi- çimde belirlenmiş olmalıdır.

Ekstra Km fiyatlaması: TOKKDER üyesi firmalar araç kiralama sözleşmesinde kilometre bazında bir fiyatlama yapacaklarsa bu konudaki tarifeyi müşteriye önceden bildirilmelidir

Kiralama sözleşmesi:
Araç kiralama sözleşmeleri müşteriye verilmelidir. Kiralama sözleşmeleri kanunlar ve Etik Kurallar ile uyumlu ve müşteri tarafından kolay anlaşılır olmalıdır.

Teslim edilme incelemesi:
Araçlar kiralama sözleşmesi sonunda firmaya iade edilirken acil durumlar haricinde müşteri ile beraber teslim incelemesi yapılmalı, kiralama öncesi kaydedilen hasarlardan farklı hasarlar belirlenmelidir.
Müşterilere, aracın dönüşünde hangi hasarların kendisine fatura edileceği tarif edilmelidir.

Çalışma saatleri dışında teslim:
Müşteriye çalışma saatleri dışında araç teslim etmesi durumunda
hangi işlemlerin uygulanacağı ve bu hallerde nasıl fiyatlama yapıla￾cağı ile ilgili yazılı olarak bilgi verilmelidir.

Trafik ve diğer kural ihlal cezaları:
Kiralık araçla ilgili trafik cezaları, paralı köprü, yol vb. geçişlerindeki
ihlallerden doğan bedeller hakkında kiralama şirketinin uygulayacağı
işlemler önceden müşteriye bildirilmelidir.

Fiyatlandırma ve Teslim sonu hesaplanacak masraflar:
Araç kiralama sözleşmesinde belirtilen fiyatlandırma ve eğer talep edilecekse ek olarak doğacak bedeller müşteriye yazılı ve anlaşılabilir şekilde bildirilmelidir.

Yakıt masrafı:
Kiralama öncesi müşteriye yakıt politikası ve alternatifleri sunulmalıdır. Kullanılan yakıt müşteriden talep edilecekse; araç verilip alınırken yakıt seviyesi not edilmeli ve dönüşte iki seviye karşılaştırılarak müşteriye rücu edilecek maliyet belirlenmelidir.

Araç Teslimi:
Müşteriye teslim edilen araçlarda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen ilk yardım çantası, yangın tüpü, yedek malzeme takımları, 2 adet üçgen reflektör ve benzeri donanımlar bulundurulmalıdır.

Özel Koşullar Sözleşme:
Üyeler sözleşmede yer alan taahhütlerini yerine getirmelidirler. Kiralama müşterisine sözleşme örneği mutlaka teslim edilmelidir. Finansal Durum: Üyelerin genel kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak düzenli ba- ğımsız dış denetlemeye tabi olmaları tavsiye edilmektedir. Fiyatlama istikrarı: Müşteriye teklif edilen kiralama fiyatında araç teslimine kadar olan süreçte değişiklik yapılması gerekirse, bu durumun önceden müşteriye bildirilmesi ve bu tür değişikliklerin müşterinin sözleşmesinde belirtilmiş olması tavsiye edilmektedir. Ödeme vadeleri: Ödeme sayısı ve zamanı net olarak müşteriye bildirilmelidir. Kontrat ihlali yani geç ödeme hali sözleşmede tanımlanmalıdır. Araç Teslimi: Müşteriye teslim edilen araçlarda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen ilk yardım çantası, yangın tüpü, yedek malzeme takımları, 2 adet üçgen reflektör ve benzeri donanımlar bulundurulmalıdır.

Tokkder‘in yayınladığı dökümanın PDF versiyonu için;
http://tokkder.org/downloads/etikkurallarocak2012.pdf

comments are closed .