Blog

İç Denetimin İç Denetimi – Işıl Uysun

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve […]

Read More

Kısa Dönem Lüks Araç Kiralama Etik Kurallar

Araçların uygunluğu: TOKKDER üyelerinin müşterilerine 3 (üç) yaştan büyük ve 120,000 km üzerinde yol yapmış araçları kiralamamaları önerilir. Bu özelliklerin dışında bir araç kiralanması halinde müşteriye sözleşme veya bir form ile bilgilendirme yapılmalıdır. Bakım ve güvenlik: Araçların […]

Read More